O nas

Zgłoszenie do nowego projektu 50 PLUS PRACA

Pobierz zgłoszenie

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnychjest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Działamy od lipca 1992 roku.

Prowadzimy:

 • Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych z usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego.
 • Poradnictwo specjalistyczne dla Osób Niepełnosrawnych i ich rodzin
 • Zakład Aktywności Zawodowej
 • wydajemy miesięcznik osób niepełnosprawnych „Razem z Tobą”

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oferuje:

 • poradnictwo specjalistyczne
 • bezpłatne porady prawne
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia
 • usługi dla pracodawców: rekrutacja pracowników, doradztwo nt. dofinansowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych

Współpracujemy również z władzami miasta i innymi instytucjami i organizacjami w celu:

 • wyrównania szans osób niepełnosprawnych w naszym mieście,
 • umożliwienia dostępu do szkół wszystkich szczebli dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 • utworzenia pełnej bazy informacji o środowisku osób niepełnosprawnych oraz dla tego środowiska,
 • stworzenia rejestru osób niepełnosprawnych i opracowania katalogu potrzeb,
 • stworzenia silnego lobby osób niepełnosprawnych w Elblągu wraz z reprezentacją w samorządzie lokalnym,
 • integracji osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,
 • organizujemy rajdy, konkursy wiedzy o regionie oraz inne imprezy integracyjne.